คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,268
เมื่อวาน : 52,628
 ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฮาโกเน่ ฟูจิ 5 วัน


รหัส : jP-001
สายการบิน : เจ็ตสตาร์เอเชียแอร์เวย์ (3K)
ระยะเวลา : ตุลาคม 57
ราคา : เริ่มต้น 32,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 4,420
ติดต่อสอบถาม : สมศิริทัวร์ Tel. 02-917 8833
ความน่าสนใจ :
คณะพร้อมกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์D สายการบิน Jet Asia พบกับไกด์และ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ที่พร้อมต้อนรับและอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารตลอดจนสัมภาระของทุกท่าน