คำค้นหา
ประเทศ
ราคา
จำนวนวัน
เดือน


สถิติ
บริษัททัวร์ : 89
ทัวร์ทั้งหมด : 1,971
ผู้ชมวันนี้ : 50,938
เมื่อวาน : 52,552
 เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี เบลเยี่ยม 7 วัน (BR)


รหัส : pro7
สายการบิน : อีวีเอแอร์ (BR)
ระยะเวลา : 19 – 25 มีนาคม 2558
ราคา : เริ่มต้น 65,900 บาท
จำนวนผู้เข้าชม : 3,364
ติดต่อสอบถาม : ดีเจริญทัวร์ ทราเวิล เซ็นเตอร์ Tel. 08-6369-0834
ความน่าสนใจ :
น าท่านบนิ ตรงสูอ่ มั เตอรด์ มั ประเทศเนเธอรแ์ ลนด์โดยสายการบิน อี.วี.เอ แอร์ ด ้วยโปรแกรมเที่ยวสบายๆไม่เหนื่อยเพราะให ้ท่านได ้พักค ้างคืนก่อนเที่ยว น าท่านเข ้าชมความยิ่งใหญ่ของ มหาวิหารโคโลญ(Cologne Cathedral) ล่องเรือ Rhine Cruise ชมความงามสองฝากฝั่งแม่น ้าไรน์ เข ้าชมปราสาทอันโดดเด่นเป็ นสง่าที่ไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) แวะทักทายนอ้ งเล็กของประเทศในกลุ่มเบเนลักซท์ ี่ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) กลางหุบเขาอันสวยงาม เยือนจัตุรัสกรองด์ปราซ (Grand Place) จัตุรัสที่กล่าวขานว่าสวยที่สุดในยุโรป ล่องเรือเที่ยวอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ดินแดนแห่งเสรีภาพ ชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) ในพื้นที่กว่า 200 ไร่ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิปหลากหลายสสี นั และไม ้ดอกนานาพันธุ์สวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด : ดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ – โคโลญ
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต
หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์