EXPRESS INTERNATIONAL TRAVEL ผลการค้นหา 1 - 10 รายการจากประมาณ 10 รายการ 
หน้าแรก
ข้อมูลบริษัท
อัลบั้มภาพ
รายการทัวร์
ติดต่อเราEXPRESS INTERNATIONAL TRAVEL

ทัวร์ ด้วยข้อเสนอพิเศษสุดกับ guru-tour.com  
   
ทัวร์อินเดีย สามเหลี่ยมแห่งอารยธรรม 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : กันยายน - ธันวาคม 57
download :  

ดินแดนภารตะ..ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก ทัชมาฮาล-อัครา-ชัยปุระ-เดลี ขอนำท่านสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง ดินแดนภารตะที่มีความหลากหลายด้านศาสนา และความเชื่อ อารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุเก่าแก่ถึง 5,000 ป...

สถานที่น่าสนใจ: #ทัชมาฮาล #อัครา #ชัยปุระ #เดลี
แอร์อินเดีย (AI)

ราคา: 27,800

ท่องดินแดนแห่งอารยธรรมเนปาล 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลา : มกราคม - มีนาคม 58
download :  

ชมจตุรัส กาฐมันฑุ ดาร์บาร์ (kathmandu durbar square) ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ * ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทันนมัสการเจดีย์พระสวยัมภูนารถ หรือที่ชาวเนปาล เรียกว่าวัดลิง * ชม วัดปศุปฎินาถ ...

สถานที่น่าสนใจ: #เนปาล
การบินไทย (TG)

ราคา: 32,900

ท่องดินแดนแห่งอารยธรรมเนปาล 5 วัน4 คืน
ช่วงเวลา : กันยายน - พฤศจิกายน 57
download :  

ชมจตุรัส กาฐมันฑุ ดาร์บาร์ (kathmandu durbar square) ประกอบไปด้วยวัดและปราสาทที่เก่าแก่ * ชมพระราชวังโบราณแห่งเมืองปาทันนมัสการเจดีย์พระสวยัมภูนารถ หรือที่ชาวเนปาล เรียกว่าวัดลิง * ชม วัดปศุปฎินาถ ...

สถานที่น่าสนใจ: #เนปาล
การบินไทย (TG)

ราคา: 43,200

ทัวร์แคชเมียร์ - อัครา - เดลลี 6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลา : เดินทางได้ทุกวัน
download :  

โปรแกรมเส้นทางโรแมนติก รัฐที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของประเทศอินเดีย และเป็นดินแดนที่งดงามกลางหุบเขาหิมาลัยที่ แคชเมียร์ ชมสวนดอกไม้และวิวทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาหิมะ...

สถานที่น่าสนใจ: #แคชเมียร์
แอร์อินเดีย (AI)

ราคา: 33,000

ทัวร์อินเดีย 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : เดินทางได้ทุกวัน
download :  

ชมป้อมสถาปัตยกรรมโมกุลอันยิ่งใหญ่ พร้อมความอลังการของถ้ำมรดกโลก ทัชมาฮาล – ป้อมเรดฟอร์ท – ถ้ำอะชันต้า – ถ้ำเอลโลร่า...

สถานที่น่าสนใจ: #ทัชมาฮาล
แอร์อินเดีย (AI)

ราคา: 35,300

ทัวร์แคชเมียร์ - เดลลี 6 วัน 5 คืน
ช่วงเวลา :
download :  

หุบเขาสวรรค์ ใต้ขอบหลังคาโลก (เดลลี – ศรีนาคา - กุลมาร์ก -พาฮาลแกม) โดยสายการบิน แอร์อินเดีย ...

สถานที่น่าสนใจ: #แคชเมียร์
แอร์อินเดีย (AI)

ราคา: 33,700

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 8 วัน 6 คืน ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล
ช่วงเวลา : 14 มี.ค. - 21 มี.ค. 58
download :  

นมัสการพุทธสังเวชนียสถาน 8 วัน 6 คืน ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล โดยสายการบินแอร์อินเดีย...

สถานที่น่าสนใจ: #อินเดีย #เนปาล
แอร์อินเดีย (AI)

ราคา: 16,500

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 5 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : สิงหาคม 57 - กุมภาพันธ์ 58
download :  

“หนึ่งชาติ หนึ่ง ประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลน ด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่น ของฤดูใ...
ดรุกแอร์ (KB)

ราคา: 45,900

ทัวร์ภูฏาน ดินแดนแห่งอารยธรรม 4 วัน 3 คืน
ช่วงเวลา : ถึง 30 กันยายน 57
download :  

“หนึ่งชาติ หนึ่ง ประชาชน” ภูฏาน ประเทศเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียใต้ โอบล้อมด้วยภูเขาจำนวนมากในเทือกเขาหิมาลัย ระหว่างประเทศอินเดียและจีน ฤดูหนาวจะขาวโพลน ด้วยหิมะ เรื่อยมาจนเปลี่ยนเข้าสู่ความอบอุ่น ของฤดูใ...
ดรุกแอร์ (KB)

ราคา: 42,400

ทัวร์ศรีลังกา ไข่มุกแห่งเอเชีย 6 วัน 4 คืน
ช่วงเวลา : สิงหาคม - ธันวาคม 57
download :  

เยือนถิ่นมรดกโลก อนุราธปุระ ดัมบูล่า โปลอนนารูวา สิกิริยา แคนด้ี สัมผัสความอลังการของพระราชวัง บนภูเขาสูง ชมภาพวาดเลื่องชื่อบนผนังหินอายุกว่า 1500 ปี นมัสการพระบรมสารีริกธาตุ “พระเขี้ยวแก้ว อันศุกดิ์ส...

สถานที่น่าสนใจ: #อนุราธปุระ #ดัมบูล่า #โปลอนนารูวา #สิกิริยา #แคนด้ี
ศรีลังกันแอร์ไลน์ (UL)

ราคา: 40,900

 
Copyright © 2014 EXPRESS INTERNATIONAL TRAVEL All Right Reserved.
Website by Guru-Tour